مدرسه آشپزی ملبورن سرآشپز

مدرسه آشپزی ملبورن سرآشپز با هدف برگزاری دوره های غیر حضوری آشپزی به نشانی اینترنتی Melbournesarashpaz.ir توسط تیم مدیر برنامه راه اندازی شد .