شف دولت

همکاری مدیر برنامه با شف ملیحه دولت مدرس و کارشناس هنر آشپزی در رسانه ملی ( شبکه آموزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) آغاز شد .

به امید موفقیت های روز افزون .